Already a member
Renew your membership
Vote in the Student Union Council Elections (KF-valet)
Update your information
Become a member
Sign up for a student or support membership
For you who have not been a member before

Questions or problems?

Tekniska Högskolans Studentkår
Drottning Kristinas väg 15
100 44 Stockholm
08-
karx@ths.kth.se
www.ths.kth.se

Support membership, for you who are not an active student but support our activities.

Glömt lösenordet?
Forgot password?
Information in English

Become a member
To become a student member of THS you have to be registered as an active student at  KTH for the current semester. Please notice that when you register for membership in THS you have to state the same personal number as  registered in KTH’s system. Please contact your student counsellor at KTH if you change from a temporary personal number (for example 19XXXXXX-TXXX) to a real one to prevent creating double account. Always use the mail account you have received from KTH when you register for membership in THS and for SSSB’s housing queue.

New student, Autumn 2017?
To become a student union member for the academic year of 2017 – 2018, please pay your membership fee after the 1st of July 2017. Before the student ID can be sent out by Mecenat we have to receive your information from KTH confirming that you are registered as a student. This process takes place two to three weeks after your registration at KTH. With reference to this, the student union card can be sent out earliest two weeks after we have received your payment. Read more about KTH’s FAQ regarding student ID.

THS My Pages
You can now log on to THS my pages by clicking on ”my pages”  on the menu above. This will refer you to KTH’s page for log on and you can use your normal KTH username and password to log on. Once you have logged on you can see in THS my pages the status of your membership as well as which chapter you belong to.

SSSB
You can accumulate up to 90 queue days in SSSB’s housing queue without joining a student union or even being a student in Stockholm. If you want to accumulate more than 90 days, you have to be both a student registered at KTH and a member of THS. It is also important that you have filled in correct living address at KTH’s my pages and used your KTH email for both registration at THS and SSSB. This is important for synchronization of our systems. You can read more about SSSB’s rules concerning student union membership Here.

Supporting member
Have you once been a student at KTH and a member of the student union? You can keep supporting the operations of the student union by paying the membership fee and continue to be a part of THS as a supporting member! Being a supporting member means you are a member without the benefits that students receive.
Bli medlem

För att bli studentmedlem vid THS och kunna ta del av förmåner som studentrabatter och möjligheten att stå i SSSBs bostadskö måste du vara terminsregistrerad vid KTH som aktiv student. Vid all registrering vänligen ange den e-mailadress du fått av KTH både för ditt medlemskap i THS och vid en eventuell registrering hos SSSB. Ett medlemskort kommer att skickas ut 2-3 veckor efter betalning. Som aktiv student vid KTH får du även ett vitt KTH-kort hemskickat 2-3 veckor efter terminsregistrering.

Ny student hösten 2017?
För att bli kårmedlem för läsåret 2017-2018, betala medlemsavgiften efter 1 juli 2017. För att studentkortet från Mecenat ska skickas ut måste vi vänta på att få tillgång till registreringarna från KTH vilket sker kring två till tre veckor efter registreringen. Mecenatkortet kan oavsett detta skickas ut tidigast kring två veckor efter att din medlemsavgift betalats in. Se även KTHs vanliga svar om studentlegitimation.

THS Mina sidor
Nu kan du logga in på THS alldeles egna ”Mina sidor” genom att klicka på länken i menyn här ovanför. När du klickar på länken skickas du vidare till KTH:s inloggningssida och loggar in precis som vanligt. Inne på ”Mina sidor” kan du se status på ditt kårmedlemskap samt vilken sektion du tillhör!

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB)
Du kan stå i SSSB:s bostadskö upp till 90 dagar utan att vara medlem i studentkåren eller studera i Stockholm. För att få fler dagar i SSSB måste man vara både THS-medlem och inskriven som student på KTH. Det är viktigt att du har en korrekt ifylld bostadsadress på KTHs mina sidor och att du anger din e-postadress från KTH både på KTHs mina sidor och när du registrerar dig i studentkårens medlemssystem vid betalning. Detta för att systemen ska kunna synkroniseras.  Här kan man läsa mer om sssb:s köregler.

Stödmedlem
Har du tidigare varit aktiv student vid KTH och medlem i studentkåren kan du fortsätta att stödja kårens verksamhet genom att betala din medlemsavgift och fortsätta att vara en del av THS som stödmedlem! Ett stödmedlemskap är utan de förmåner som medlemskapet ger till aktiva studenter.

© 2014 Tekniska Högskolans Studentkår